Ungdom

Informasjon om APK Ungdomsgruppe

Arendal Pistolklubb ønsket å gi et tilbud til de unge, og den 23. januar 2017 ble APK Ungdomsgruppe opprettet.
Målet var/er å introdusere de unge for skytesporten: en idrettsgren som er blant de aller største idrettene i Norge.

Skyting er en morsom og givende sport som ofte kan gi en mestringsfølelse hos hver enkelt.
I ungdomsgruppen lærer deltagerne trygg håndtering av våpen, ansvarlig holdning, disiplin og konsentrasjon.   

Som deltager hos APK Ungdomsgruppe kan du velge å skyte med luftpistol eller fin-kalibret pistol og revolver.  Du vil lære å skyte både med en- og to hender i sittende- og stående stilling. Hos oss kan du delta både på treninger og konkurranser slik du selv ønsker.

APK Ungdomsgruppe fokuserer på at deltagerne skal ha det gøy under trening, å på å prøve å utvikle seg selv fra gang til gang.

Vi har også egne dager hvor vi arrangerer interne konkurranser mellom deltagerne, men også individuelle konkurranser med seg selv. Det hender også at det er noen premier på lur. På disse dagene kan ungdommene få prøve å skyte med annerledes våpen enn det de er vandt med å bruke på trening, å vi har også noen utradisjonelle blinker fremme. På slutten av disse dagene har vi gjerne noe godt å spise for å prøve få til et sosialt samhold i ungdomsgruppen.

APK Ungdom har også egne sikkerhetskurs for ungdom mellom 10 til 17 år.
Det avholdes iløpet av 3 dager;
  – dag 1 er teori,
  – dag 2 er skyting(50skudd)
  – dag 3 er skyting(50skudd)
og en skriftlig avsluttende prøve. (10 spørsmål med svar alternativer)

Kurs vil bli satt opp etter behov,og når vi er nok påmeldte.

For skyting med Luftpistol er nedre aldersgrense 10år (det året de fyller) og for å konkurrere med 22 kaliber er nedre aldersgrense 12år (det året de fyller)

Pris på Sikkerhetkurs er 500 kr
Dette dekker kursmateriell de 3 dagene og kontingenten ut det året dere tok kurset.

Årskontingenten for ungdom er på 350 kr per år.

Hvis du bor i Arendal Kommune kan du søke om refusjon av medlemskontigenten via Fritidskortet. 
Mer informasjon finner du her: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskort/
og her https://arendal.friskus.com/fritidskortet

Pris for leie av 22 kaliber våpen inkl.50 skudd er på 40 kr per gang.

Pris for leie av Luftvåpen er på 100 kr, da for du en boks med 500 kuler som blir din til odel eie.

Ungdomsgruppen drives av Malene og Alastair. Ungdomsgruppa har også flere ivrige skyttere som også stiller om skyteledere på ungdoms treningene.

Alle som skal jobbe med barn og ungdom i APK må fremvise gyldig politiattest.

Har du spørsmål om kurs, eller er det andre ting dere lurer på så kan dere ta kontakt med oss på mail

Ungdomsgruppa@arendalpistolklubb.no 

Siste innlegg 📌