Oppdaterte koronatiltak i Stueneshallen

Fra og med torsdag 14.5.2020 så blir det treninger med utleie av våpen i Stueshallen. Tider er som tidligere fra 19 på mandager og 1930 på torsdager.


Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:

 • Arrangementer kan avholdes utendørs og innendørs for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
 • Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
 • Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
 • Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.

NSFs særidrettslige koronavettregler:

 1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene, herunder sørge for deltagerlister over alle som er tilstede.
 2. Hvis ikke punkt 1 kan oppfylles, kan det maksimum være 5 personer samlet i gruppe.
 3. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
 4. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
 5. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
 6. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.

Spesielle koronaregler for APKs treninger i Stueneshallen

Arendal kommune har disse reglene, og de må vi følge:

«Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst 1 meters avstand. Dette gjelder både ute og innendørs. Kommunen åpner idrettshallene igjen for at lag og foreninger kan ta i bruk sine treningstider. Gymsalene er inntil videre stengt. Det er en forutsetning at foreningen selv utfører renhold av håndtak og andre kontaktflater, samt toaletter etter bruk. Foreningen må selv holde antibac og annet rengjøringsmiddel. Garderobene holdes fortsatt stengt.»

Det er hansker, flaske med antibac for overflater, og papir tilgjengelig. Mer vil bli kjøpt inn ved behov. Dette brukes for desinfeksjon av klubbvåpen før utlån, og mellom hver skytter. Skyeteleder må desinfisere dørhåndtak før treningen starter.

Blinker henges opp og skiftes av skyteleder som har på seg hansker.

Handtering av varer i kiosken og kaffemaskinen gjøres kun av skyteleder.

Skyttere må ha med eget verneutstyr. Utlåns verneutstyr kan brukes i nødsfall, men må desinfiseres først.

Skyteleder skal registrere hvem som er tilstede i protokollen, slik at vi har en oversikt over hvem som har vært tilstede.

Det er kun de som skyter, trener og skyteleder som skal oppholde seg på banen. Ved kø må de som venter sitte på gangen eller ute. Blir det kø, så må de som skyter være effektive slik at de som venter også får skutt.

Revidert 19.8.2020.

Siste innlegg 📌