Sommerstenging av utebanen / Dugnad

Siste mulighet for å benytte seg av treningsmuligheten på utebanen før sommeren er torsdag 13. juni. Normalt blir det arrangert dugnad første lørdag etter stenging, men i år blir det utsatt èn uke til 22. juni (kl. 11:00 som vanlig). Ting som skal gjøres på dugnaden er:

  • Få en oversikt over arbeidet som må gjøres på feltløypa, evt en liten opprydning.
  • Rydde trasè opp til feltløypeplatået (her trengs det motorsag da et tre har falt over veien)
  • Gressklipping
  • Rydde på plass broer på jordet slik at man kan bruke beitepusser senere
  • Rydde/vaske/ordne i klubbhuset


Utebanen åpner igjen for vanlig uorganisert trening torsdag 22. august, da det er konkurranser lørdag 17. og tirsdag 20. august (jfr. kalender). Treningsmuligheter i Stueneshallen i sommerferien blir publisert senere i juni.

Siste innlegg 📌