Revidert APK 2020 kalender

Revidert kalender er nå lagt ut i kalender mappen. Kalenderen er gyldig fra 8.6.2020. Kalenderen har ikke blitt tilbakevirkende oppdatert for endringer og avlysningene før 8.6.2020.

De åpne stevnene som ble avlyst på grunn av Covid19 blir ikke satt opp på nytt. De gjenværende åpne stevnene er beholdt i kalenderen, og vil bli gjennomført med de tilpasninger som de gjeldende smittevernreglene medfører. Det kan medføre redusert kapasitet på noen av stevnene.

Klubbstevnene som ble avlyst har blitt satt opp på nytt.

APK VM F og G er slått sammen og er flyttet til 28.9. Ungdomsgruppa har ferie denne dagen og vi kan derfor begynne 1700.

APK hurtig grov er flyttet til 14.12.

På grunn av at det forsvant så mange treninger i vår, er det nå lagt inn treninger i Stuneshallen på torsdager også i sommerferien.

De nye dugnads datoene er lagt inn.

T96 er lagt inn som en trening på utebanen 22.9. Dette blir kjørt som en trening med resultatføring. Ingen premiering eller startavgift. OBS! Det vil bare bli tid for et lag.

Pussekvelden er flyttet til onsdag 9.12 klokken 1800 i klubbhuset, slik at det frigjøres tid for APK hurtig grov stevnet.

Siste innlegg 📌