Oppdaterte koronatiltak 15.4

Det er bare så vidt en uke siden forrige gang vi lag ut oppdaterte Covid19 tiltak, men nå kommer det allerede nye.

NSFs særidrettslige koronavettregler (Oppdatert 15.4):

1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene.

2. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.

3. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).

4. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.

5. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.

6. Barn og unge som låner skytterstøtte av skumgummi (for eksempel Norma-støtten) av sin klubb på skytebanen må ha med et eget håndkle eller lignende de kan dekke skumgummien med mens de skyter.

Spesielle regler for APK utebane.

Det er 1 meter mellom standplassene. Alle 15 standplasser kan nå benyttes. Skytterne må gå inn og ut i den rekkefølgen de står i på standplassene. Det skal holdes 1 meter avstand.

Av hensyn til smittesporing, så må alle registrere seg i protokollen. Protokollen er på bordet i klubbhuset.

Dør skal stå åpen.

Det er ikke utlån av klubbvåpen på utebanen, eller forhåndspåmelding.

Spesielle regler i Stuenshallen:

Maksimalt 10 personer kan være tilstede samtidig. Ved organiserte treninger er det derfor maks 9 skyttere pluss skyteleder. Det skal holdes 1 meter avstand.

Skyteleder skal bruke maske og handsker.

Utlån av klubbvåpen er nå flyttet tilbake til Stueneshallen. For å fordele skytterne best mulig, og for å unngå venting, deles treningene på mandag og torsdag i to lag. Lag 1 på mandag skyter fra 19 til 2030, og lag 2 skyter fra 2030 til 22. Lag1 på torsdag skyter fra 1930 til 2100, og lag 2 skyter fra 2100 til 2230. Forhåndspåmelding gjøres i spørreundersøkelsen i Facebook gruppen, eller ved å sende epost til formann@arendalpistolklubb.no. Det er ikke tillatt å melde seg på to lag på samme kveld, men ledige plasser kan brukes. Møt presis!.

Egentrening er tillatt for de som har egen nøkkel.

Generelt:

Reglene endrer seg ofte og uten forhåndsvarsel. Følg dermed med på www.arendal.kommune.no og www.arendalpistolklubb.no slik at du er oppdatert.

Siste innlegg 📌