Styret

Formann: Yngve Storbrua
Nestformann: Kim A. Larsen
Sekretær: Ragnar Seljåsen
Kasserer: Morten Krystad
Styremedlem 1: Line Olsen
SWS representant: Morten M. Nielsen
Materialforvalter: Zoran Vojnovic

Annet

Varamedlem 1: Kjetil Haugland
Varamedlem 2: Malene
Utdanningskontakt: Kim A. Larsen
Ungdomkontakt 1: Malene
Ungdomskontakt 2: Alastair Collin
Kvinnekontakt: Linn Therese Larsen
Banemester Stueneshallen: Erik Øiestad
Revisor: Siri-Ann Rekdal

Valgkomitè

Geir Øia
Rolf Inge Guttormsen
Bror Knut Skjeggedal

Æresmedlemmer

Wilhelm Tvedt-Gundersen
Harald Tvedt
Helge Svendsen
John Arvid Kristensen
Arvid Knutsen
Ole Haldor Pedersen
Jan Myre
Knut Sissener

Kontaktinfo

Arendal Pistolklubb
Postboks 1678 Stoa
4857 Arendal
formann@arendalpistolklubb.no
ungdomsgruppa@arendalpistolklubb.no

Bankkonto

2895.05.05569 Arendal og Omegns Sparekasse

Organisasjonsnummer

9 8 8  1 6 2  0 9 4

 

Kontingent

Medlem voksen 700,-
Medlem ungdom (Under 18) 350,-
Sidemedlemskap 350,-
Styremedlem/skyteleder 100,-
South Coast Desperados 350,-