Styret

Formann: Yngve Storbrua
Nestformann: Kim A. Larsen
Sekretær: Ragnar Seljåsen
Kasserer: Morten Krystad
Styremedlem 1: Line Olsen
SWS representant: Morten M. Nielsen
Materialforvalter: Zoran Vojnovic

Annet

Varamedlem 1: Kjetil Haugland
Varamedlem 2: Malene
Utdanningskontakt: Kim A. Larsen
Ungdomkontakt 1: Malene
Ungdomskontakt 2: Alastair Collin
Kvinnekontakt: Linn Therese Larsen
Banemester Stueneshallen: Erik Øiestad
Revisor: Siri-Ann Rekdal

Valgkomitè

Geir Øia
Rolf Inge Guttormsen
Victor Stiansen

Æresmedlemmer

Wilhelm Tvedt-Gundersen
Harald Tvedt
Helge Svendsen
John Arvid Kristensen
Arvid Knutsen
Ole Haldor Pedersen
Jan Myre
Knut Sissener
Hilde Mari Olsen
Martin Meltzer

Kontaktinfo

Arendal Pistolklubb
Postboks 1678 Stoa
4857 Arendal
formann@arendalpistolklubb.no
ungdomsgruppa@arendalpistolklubb.no

Bankkonto

2895.05.05569 Arendal og Omegns Sparekasse

Organisasjonsnummer

9 8 8  1 6 2  0 9 4

Kontingent

Medlem voksen 700,-
Medlem ungdom (Under 18) 350,-
Sidemedlemskap 350,-
Styremedlem/skyteleder 100,-
South Coast Desperados 350,-