Styret

Formann: Yngve Storbrua
Nestformann: Lars Petter Barstad
Sekretær: Ragnar Seljåsen
Kasserer: Morten Krystad
Styremedlem: Line Olsen

1. Varamedlem: Victor Stiansen
2. Varamedlem: Linda Løvseth Aurebekk

Annet

SWS-representant: Morten M. Nielsen
Materialforvalter: Zoran Vojnovic
Utdanningskontakt: Kim A. Larsen
Webmaster Ragnar Seljåsen (Webadmin)
Nicolay Dannevig (IT-ansvarlig )
Ungdomskontakt 1: Victor Stiansen
Ungdomskontakt 2: John Henrik Stiansen
Kvinnekontakt: Linda Løvseth Aurebekk
Banemester Stueneshallen: Abbas Karim Al-gazzi

Kontrollutvalg

Leder: Martin Meltzer
Medlem: Kjell Rørvik
Vara: Glenn Tallaksen

Valgkomitè

Leder: Geir Øia
Medl. 1 Rolf Inge Guttormsen
Medl. 2 Lars Haakon Duckert

Æresmedlemmer

Wilhelm Tvedt-Gundersen
Harald Tvedt
Helge Svensen (*)
John Arvid Kristensen
Arvid Knutsen
Ole Haldor Pedersen
Jan Myre
Knut Sissener
Hilde Mari Olsen
Martin Meltzer
Erik Øiestad

Kontaktinfo

Arendal Pistolklubb
Postboks 1678 Stoa
4857 Arendal
formann@arendalpistolklubb.no
ungdomsgruppa@arendalpistolklubb.no

Bankkonto

2895.05.05569 Arendal og Omegns Sparekasse

Organisasjonsnummer

9 8 8  1 6 2  0 9 4

Kontingent

Medlem voksen 850,-
Medlem ungdom (Under 18) 400,-
Sidemedlemskap 400,-
Styremedlem/skyteleder 100,-
South Coast Desperados 350,-