Kurs i pistolskyting 2023

I 2023 kommer APK til å avholde to kurs. Disse begynner 15.3.2023 og 10.10.2023.  Vi har dessverre ikke kapasitet til å avholde ekstra kurs, eller til å avholde teorikvelden to ganger på det samme kurset. De som ønsker å være med på kurs, må derfor prioritere oppmøte på kurset over andre gjøremål.

Påmelding på plassen ved kursstart eller forhåndspåmelding i min idrett. Vi gjør oppmerksom på at det bare er plass til 30 deltagere på kurset, og at de som er forhåndspåmeldte vil bli gitt prioritet.

Kurset er en forutsetning for medlemskap i APK og omfatter både teori og praksis. For å få diplom på at kurset er fullført må det bestås en skriftlig prøve. Det forutsettes at deltakerne er med på teorikurset og to av skytetreningene.

 

Teorikvelden er i Klubbhuset til Arendal Pistolklubb ved utebanen på Vestre Saltrød på vårkurset og på Sør Amfi i møterom «Bøtte» på høstkurset, klokken 18. Møt helst litt før, da det tar tid å få registrert alle deltagerne. Plasseringen til Sør Amfi bør være kjent for de fleste, men i tilfellet noen ikke har vært der så er adressen Østensbuveien 82, 4848 Arendal. Klubbhuset til APK har ingen spesifikk adresse, men det dukker opp om du googler Arendal Pistolklubb. Når du kommer fra Krøgenes er det inn til venstre etter du passerer det gamle lettmetalls-bygget (inn til venstre etter lagerplassen ved stiglevikåsen).
Teorikvelden er på ca 3,5 timer og omfatter, sikkerhetsregler, juss, banereglementer, skyteprogrammer, og skyteteknikk. 
På skytetreningene skytes det 50 skudd med kaliber .22. Dette tar ca 1,5 timer.

 

 

Kurset koster kr 1100 for voksen og kr 550 for ungdom under 18 år. Det tas forbehold om at kursavgiften kan bli økt dersom det blir vedtatt en kontingent økning på årsmøtet. Kursavgiften inkluderer medlemskap i APK for 2023, og for halve påfølgende år om du er deltaker på høstkurset. Kursavgiften inkluderer også kursmateriell, pistoler, patroner, og lapper som brukes på kurset. Vi har hørselvern og beskyttelsesbriller for utlån, men anbefaler at deltagerne tar med eget dersom de har det.  Påmelding og betaling av kurset gjøres kontant eller med VIPPS på den første kurskvelden. Ta med eksakt beløp, veksel kan ikke påregnes. 

 

Når kurset er fullført kan en leie våpen på våre ordinære treningskvelder. 

 

For deltagelse på kurs er aldersgrensen 12 år men da i følge med foresatte. Våpen kan leies etter fullført kurs, men da også i følge med foresatt. Vi gjør oppmerksom på at vi har en egen ungdomsgruppe som arrangerer egne kurs for ungdommer.

 

Fordelingen av deltagerne på skytetreningen avtales på teorikvelden.

 

Teoriprøven avholdes etter at skytingen er ferdig på den siste kurskvelden.

 

Den praktiske delen av kurset pågår i på skytebanen i Stueneshallen. Se kart og informasjon under fanen «Banene».

  

Link til påmelding til kurs 15.03.2023! 

Link til påmelding til kurs 10.10.2023!