Kurs

Kurs i pistolskyting 2024

I 2024 vil Arendal Pistolklubb (APK) avholde ett kurs i pistolskyting. Kursdatoen er 12. mars 2024. Vær oppmerksom på at det ikke vil være mulig med ekstra kurs eller doble teorikvelder på samme kurs. Deltagere må derfor prioritere oppmøte på kurset over andre gjøremål.

Påmelding

Påmelding kan gjøres på stedet ved kursstart eller ved forhåndspåmelding i Min idrett (i avsnittet over kan du trykke på den datoen for å komme til kurspåmelding). Det er kun plass til 40 deltagere på kurset. De som er forhåndspåmeldte vil få prioritet.

Krav og forberedelser

Kurset er nødvendig for å bli medlem i APK og inneholder både teori og praksis. For å få diplom for fullført kurs må deltagerne bestå en skriftlig prøve. Deltagelse på teorikvelden og minst to skytetreninger er påkrevd.

Teorikvelden

Teorikvelden finner sted på Sør Amfi i møterom «Bøtte» klokken 18. Møt gjerne litt før, da det tar tid å registrere alle deltagere.

Teorikvelden varer i omtrent 3,5 timer og inkluderer sikkerhetsregler, juss, banereglementer, skyteprogrammer og skyteteknikk.

Skytetrening

På skytetreningene skytes det 50 skudd med kaliber .22, og dette tar omtrent 1,5 timer.

Pris og betaling

Kursprisen er kr 1600 for voksne og kr 700 for ungdom under 18 år. Det tas forbehold om endringer i kursavgiften dersom det vedtas en kontingentjustering på årsmøtet. Kursavgiften inkluderer medlemskap i APK for 2024, kursmateriell, pistoler, patroner og lapper som brukes på kurset.

Vi har hørselvern og beskyttelsesbriller til utlån, men anbefaler at deltagerne tar med eget dersom de har det. Påmelding og betaling av kursavgift gjøres elektronisk via min idrett eller følg linken: https://www.minidrett.no/kurs/11249674. Dette er første gang vi forsøker forhåndsbetaling. Dersom dette medfører trøbbel, ta kontakt på formann@arendalpistolklubb.no

Vi ber om at evt avmelding fra kurset gjøres raskest mulig slik at andre får mulighet til å ta din plass, senest 1 dag før for å kunne kreve tilbakebetaling av kursavgift.

Etter kurset

Når kurset er fullført, kan våpen leies under ordinære treningskvelder. Om du ønsker digitalt kursbevis kan du finne dette på minidrett.no. Når du har logget deg inn blar du deg ned og trykker på «finn et kurs». Velg deretter «fullførte». Her er alt av registrerte fullførte kurs hos NIF sortert etter dato. Trykk på de tre prikkene på høyre side av det aktuelle kurset og velg «se kursbevis». Da lastes kursbeviset ned i .pdf-format og man kan skrive det ut om man ønsker det.

Aldersgrense og ungdomsgruppe

Aldersgrensen for deltagelse på kurs er 12 år, men da i følge med foresatte. Våpen kan også leies etter fullført kurs, men også her må det være i følge med foresatt. Vi gjør oppmerksom på at APK har en egen ungdomsgruppe som arrangerer egne kurs for ungdommer.

Praktisk informasjon

  • Fordeling av deltagere på skytetreningen avtales på teorikvelden.
  • Teoriprøven avholdes etter at skytingen er ferdig på den siste kurskvelden.
  • Den praktiske delen av kurset foregår på skytebanen i Stueneshallen. Se kart og informasjon under fanen «Banene».
  • Praktisk del foregår den 14., 18., 21. og 25. mars og man må delta på to av disse datoene.

Siste innlegg 📌