Endring av dato for årsmøtet

Grunnet endring i terminlisten til ØIF har vi funnet det nødvendig å endre dato på årsmøtet for å kunne benytte oss av møterommet i Sør Amfi. Opprinnelig dato ble satt til onsdag 15.februar, denne er nå endret til tirsdag 14.februar kl 18:00. Programmet for øvrig er likt som tidligere annonsert med besøk av våpenkontoret før årsmøte settes kl 19:00. Saksliste og regnskap blir lagt ut på hjemmesiden etter 1. februar. Digitale kalendre skal være oppdatert med riktig dato.

Siste innlegg 📌