Endring av behandling av våpensøknader

Det har kommet et nytt kompendium som politiet skal bruke ved behandling av våpensaker. Formålet er å sikre lik behandling over hele landet.

Det stadig tilbakevendende spørsmålet om 9 mm til Grov pistol er et av temaene som omtales.

«Til bruksområde 3 Grovpistol, legges det til grunn
at politiet kan innvilge erverv av våpen som er egnet
til bruksområdets øvelser. I praksis konkurransevåpen
med ortopedisk grep og kalibre som .32 SWL eller
.38 Special. Bruksområdet skal ikke benyttes til å
erverve ekstra våpen i kaliber 9mm, .40, .45, o.l.
som egentlig hører hjemme i bruksområde 5 Militær»

Her er link til kompendiet: Våpenkompendium-POD

Mvh Martin Meltzer, Formann APK

Siste innlegg 📌