Dato for årsmøte

Kalenderen for 2023 er snart klar, men dere kan allerede nå sette av datoen tirsdag 14. februar 2023 kl. 18:00 (endret fra opprinnelig dato 15.februar). Da arrangeres årsmøte, og vi får besøk av politiet. Etter den nye våpenloven/forskriften kom 1.juni 2021 er det blitt noen endringer som har ført til en del returer av våpensøknader, som fører til unødvendig lang behandlingstid. Våpenkontoret har derfor tilbyd seg å ta en gjennomgang av våpenrelaterte saker.

Om du skulle ønske å melde inn en sak for årsmøte, bes dette komme styret i hende senest 14 dager før, altså innen 1.februar kl. 18:00. Dette kan f.eks. sendes til formann@arendalpistolklubb.no

Vedlagt ligger bilde med en liten gjennomgang av våpenkontorets presentasjon. Mer informasjon om årsmøte kommer siden.

Siste innlegg 📌