Utebanen er åpen fra og med 20.3

Arendal kommune har nettopp annonsert nye og litt lettere regler.

«Idretts- og fritidsaktiviteterDet er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for voksne over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Toppidretten følger nasjonale regler.

Utendørs organisert trening for voksne over 20 år skal begrenses til maksimalt ti personer med til enhver tid minst to meters avstand. «

Vi kan dermed ta i bruk utebanen igjen fra og med 20.3. Det er 2 meter mellom standplassene. Annenhver standplass må derfor stå tom, og maksimal 8 kan dermed være på banen samtidig. Skytterne må gå inn og ut i den rekkefølgen de står i på standplassene. OBS! Stuenshallen er fortsatt stengt.

Treninger er avlyst og banene er stengt fra 5.3 til og med 25.3

Oppdatering 6.3. Kommunen har utvidet tiltakene. Alt er avlyst frem til og med 25.3. Ungdomsgruppen er avlyst ut mars. Dette gjelder også uorganiserte treninger og egentrening både inne og ute. Det vil si at utebanen og Stunenshallen er stengt.

Norgesfelten 13.3 er selvfølgelig avlyst. VM FG 22.3 er også avlyst.

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/smittesituasjonen-i-arendal/

Stuneshallen er åpen igjen

Vi har nå fått lov til å bruke Stuenshallen igjen.

Det er tillatt med 20 personer om gangen når det er faste aktiviteter. Treningene kan derfor gå tilnærmet som normalt. Stevner og kurs er ikke faste arrangementer, og der er det derfor maks 10 personer om gangen. Stevnene i Stuneshallen må derfor fortsatt avlyses.

For å unngå venting og trengsel, så innfører vi forhåndspåmelding. Dette gjøres som en meningsmåling i Facebook gruppen. Ny meningsmålingen blir lagt ut hver uke. Vi deler i inn kveldene i to lag, som hver får en og en halv times skytetid. De som ikke har Facebook kan melde seg på med SMS til 95231630 eller epost til formann@arendalpistolklubb.no.

Det er ikke tillatt å melde seg på to lag på samme kveld. Eventuelle ledige plasser kan allikevel benyttes.

Egentrening for de som har egen nøkkel er nå tillatt igjen. Dere er selv
ansvarlige for rengjøring og desinfeksjon av hender og berøringsflater. Sprit og papir er tilgjengelig i skivebua.

KURS 4.3.2021 er avlyst

Stuenshallen er stengt, og det ser ikke ut til at den blir gjenåpnet med det første. Vi har derfor ikke mulighet til å avholde kurset, og må derfor dessverre avlyse det kurset som skulle ha begynt 4.3.2021.

Utlån av klubbvåpen på utebanen avsluttes 13.2.2021

Vi kan nå bruke Stueneshallen igjen og denne ordningen blir derfor avsluttet. Siste lørdag med utlån er 13.2.2021. Dette er på utebanen fra 12 til 15.

Det er 5 klubbvåpen som er tilgjengelige for utlån. Maks 50 skudd per person dersom det blir kø. Det blir mulig å forhåndspåmelde seg via Facebook gruppen.

Reviderte APK vedtekter

Vi har blitt pålagt av NIF å lage en ny lov som er i henhold til NIFs lovnorm. Dette kan i prinsippet gjøres uten at det godkjennes av årsmøtet. Saken ble allikevel tatt opp på årsmøtet 11.2. 2020 og styret fikk fullmakt til å endre vår lov slik at den er i henhold til lovnormen. Når det er forskjell på vår lov og NIFs lov, så er det vi som må tilpasse oss til NIF. Endret tekst i lovnormen er markert med kursiv, slik at det blir enklere å se hva som var tilpasset APK, neste gang NIF trer en ny lovnorm over hodet på oss.

http://arendalpistolklubb.no/wp-content/uploads/2020/12/APK-vedtekter-29-12-2020.pdf

APK årsmøte 16.2.2021 er avlyst!

I henhold til de gjeldende koronatiltakene, så er det bare tillatt med maksimalt 10 personer på innendørs offentlige arrangementer. Det er ingen hensikt i å avholde et årsmøte med så få deltagere, og APK styret har derfor besluttet at årsmøte skal utsettes. NIF har gitt generell dispensasjon for alle klubber om at årsmøter kan utsettes, men at de må være avholdt innen 15. juni. Ny foreløpig dato for APK årsmøtet er 19.4.2021.

Revidert APK 2020 kalender

Revidert kalender er nå lagt ut i kalender mappen. Kalenderen er gyldig fra 8.6.2020. Kalenderen har ikke blitt tilbakevirkende oppdatert for endringer og avlysningene før 8.6.2020.

De åpne stevnene som ble avlyst på grunn av Covid19 blir ikke satt opp på nytt. De gjenværende åpne stevnene er beholdt i kalenderen, og vil bli gjennomført med de tilpasninger som de gjeldende smittevernreglene medfører. Det kan medføre redusert kapasitet på noen av stevnene.

Klubbstevnene som ble avlyst har blitt satt opp på nytt.

APK VM F og G er slått sammen og er flyttet til 28.9. Ungdomsgruppa har ferie denne dagen og vi kan derfor begynne 1700.

APK hurtig grov er flyttet til 14.12.

På grunn av at det forsvant så mange treninger i vår, er det nå lagt inn treninger i Stuneshallen på torsdager også i sommerferien.

De nye dugnads datoene er lagt inn.

T96 er lagt inn som en trening på utebanen 22.9. Dette blir kjørt som en trening med resultatføring. Ingen premiering eller startavgift. OBS! Det vil bare bli tid for et lag.

Pussekvelden er flyttet til onsdag 9.12 klokken 1800 i klubbhuset, slik at det frigjøres tid for APK hurtig grov stevnet.

APK kontingent 2020

Giroer for APK medlemskap ble sendt ut i april, men det er fortsatt ca 80 som ikke har betalt.

Kontingent kan betales til konto 2895 05 05569 eller med VIPPS til nr 54 12 29.
Merk innbetalingen med kontingent og navnet på personen det betales for.

Priser 2020:
Hovedmedlem 650
Ungdom under 18 300
Styremedlem, skyteleder 100
Hovedmedlem i annen klubb, men ikke i SCD 325
SCD 325

Husk å melde fra til APK ved adresseendringer.
Dette kan gjøres ved å logge seg på https://minidrett.nif.no/ eller ved å sende epost til formann@arendalpistolklubb.no.