APK kontingent og medlemskort

Kontingenten til APK fastsettes av årsmøtet. På grunn av at årsmøtet er utsatt til 19.5, så har det ikke blitt sendt ut krav om kontingent innbetaling. Planlagt tidspunkt for utsendelse er begynnelsen på juni. Kontingent kravet sendes ut som giroer i posten. Medlemskort står på giroblanketten.

Siste innlegg 📌