APK kontingent 2020

Giroer for APK medlemskap ble sendt ut i april, men det er fortsatt ca 80 som ikke har betalt.

Kontingent kan betales til konto 2895 05 05569 eller med VIPPS til nr 54 12 29.
Merk innbetalingen med kontingent og navnet på personen det betales for.

Priser 2020:
Hovedmedlem 650
Ungdom under 18 300
Styremedlem, skyteleder 100
Hovedmedlem i annen klubb, men ikke i SCD 325
SCD 325

Husk å melde fra til APK ved adresseendringer.
Dette kan gjøres ved å logge seg på https://minidrett.nif.no/ eller ved å sende epost til formann@arendalpistolklubb.no.

Siste innlegg 📌