APK Covid 19 oppdatering

Oppdatert 2.2.2022

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fjerner-svart-mange-koronatiltak/id2899220/#tiltak

​»Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.»

Vi er dermed tilbake til normal situasjonen. Treninger og stevner går som planlagt.

Siste innlegg 📌