APK årsmøte på Teams 19.5 klokken 18

På grunn av Covid19 er det vanskelig å få organisert et fysisk årsmøte. APK årsmøtet blir derfor på Teams.Tilkobling til Teams er mulig både fra PC og smarttelefon. Det er også mulig å ringe inn med telefon, men en vil da bare få lyden fra møtet. Link og telefonnummer for tilkobling vil bli lagt ut senere. Årsmøtepapirer vil også bli lagt ut senere. Frist for innsending av saker til årsmøtet er 6.5

Siste innlegg 📌