APK årsmøte 16.2.2021 er avlyst!

I henhold til de gjeldende koronatiltakene, så er det bare tillatt med maksimalt 10 personer på innendørs offentlige arrangementer. Det er ingen hensikt i å avholde et årsmøte med så få deltagere, og APK styret har derfor besluttet at årsmøte skal utsettes. NIF har gitt generell dispensasjon for alle klubber om at årsmøter kan utsettes, men at de må være avholdt innen 15. juni. Ny foreløpig dato for APK årsmøtet er 19.4.2021.

Siste innlegg 📌