VM fin/grov 10.5 er avlyst som åpent stevne

VM fin/grov 10.5 klokken 18 i Stueneshallen var et kombinert klubbmesterskap og åpent stevne. Det er nå avlyst som et åpent stevne på grunn av de vanlige Covid greiene. Hvis det er tillatt, så blir stevnet fortsatt gjennomført som et klubbmesterskap. Dette blir avklart en uke i forveien.

Oppdaterte koronatiltak 15.4

Det er bare så vidt en uke siden forrige gang vi lag ut oppdaterte Covid19 tiltak, men nå kommer det allerede nye.

NSFs særidrettslige koronavettregler (Oppdatert 15.4):

1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene.

2. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.

3. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).

4. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.

5. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.

6. Barn og unge som låner skytterstøtte av skumgummi (for eksempel Norma-støtten) av sin klubb på skytebanen må ha med et eget håndkle eller lignende de kan dekke skumgummien med mens de skyter.

Spesielle regler for APK utebane.

Det er 1 meter mellom standplassene. Alle 15 standplasser kan nå benyttes. Skytterne må gå inn og ut i den rekkefølgen de står i på standplassene. Det skal holdes 1 meter avstand.

Av hensyn til smittesporing, så må alle registrere seg i protokollen. Protokollen er på bordet i klubbhuset.

Dør skal stå åpen.

Det er ikke utlån av klubbvåpen på utebanen, eller forhåndspåmelding.

Spesielle regler i Stuenshallen:

Maksimalt 10 personer kan være tilstede samtidig. Ved organiserte treninger er det derfor maks 9 skyttere pluss skyteleder. Det skal holdes 1 meter avstand.

Skyteleder skal bruke maske og handsker.

Utlån av klubbvåpen er nå flyttet tilbake til Stueneshallen. For å fordele skytterne best mulig, og for å unngå venting, deles treningene på mandag og torsdag i to lag. Lag 1 på mandag skyter fra 19 til 2030, og lag 2 skyter fra 2030 til 22. Lag1 på torsdag skyter fra 1930 til 2100, og lag 2 skyter fra 2100 til 2230. Forhåndspåmelding gjøres i spørreundersøkelsen i Facebook gruppen, eller ved å sende epost til formann@arendalpistolklubb.no. Det er ikke tillatt å melde seg på to lag på samme kveld, men ledige plasser kan brukes. Møt presis!.

Egentrening er tillatt for de som har egen nøkkel.

Generelt:

Reglene endrer seg ofte og uten forhåndsvarsel. Følg dermed med på www.arendal.kommune.no og www.arendalpistolklubb.no slik at du er oppdatert.

APK kontingent og medlemskort

Kontingenten til APK fastsettes av årsmøtet. På grunn av at årsmøtet er utsatt til 19.5, så har det ikke blitt sendt ut krav om kontingent innbetaling. Planlagt tidspunkt for utsendelse er begynnelsen på juni. Kontingent kravet sendes ut som giroer i posten. Medlemskort står på giroblanketten.

APK årsmøte på Teams 19.5 klokken 18

På grunn av Covid19 er det vanskelig å få organisert et fysisk årsmøte. APK årsmøtet blir derfor på Teams.Tilkobling til Teams er mulig både fra PC og smarttelefon. Det er også mulig å ringe inn med telefon, men en vil da bare få lyden fra møtet. Link og telefonnummer for tilkobling vil bli lagt ut senere. Årsmøtepapirer vil også bli lagt ut senere. Frist for innsending av saker til årsmøtet er 6.5

Oppdaterte koronatiltak og utlån av klubbvåpen på utebanen.

NSFs særidrettslige koronavettregler (Oppdatert 6.4):

  1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene.
  2. Det skal til enhver tid være minimum 2m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
  3. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
  4. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
  5. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.
  6. Barn og unge som låner skytterstøtte av skumgummi (for eksempel Norma-støtten) av sin klubb på skytebanen må ha med et eget håndkle eller lignende de kan dekke skumgummien med mens de skyter.

Spesielle regler for APK utebane.

Det er 2 meter mellom standplassene. Annenhver standplass må derfor stå tom, og maksimalt 8 skyttere kan dermed være på banen samtidig. Skytterne må gå inn og ut i den rekkefølgen de står i på standplassene.

Av hensyn til smittesporing, så må alle registrere seg i protokollen. Protokollen er på bordet i klubbhuset.

Det er sprit og handsker i klubbhuset. Skyteleder skal bruke maske og handsker.

Dør skal være åpen.

Det blir utlån av klubbvåpen på tirsdag og torsdag, fra klokken 17 til 19. 5 klubbpistoler vil være tilgjengelig for utlån. For å fordele skytterne best mulig, og for å unngå venting, deles treningene på tirsdag og torsdag i to lag. Lag 1 skyter fra 17 til 18, og lag 2 skyter fra 18 til 19. Forhåndspåmelding gjøres i spørreundersøkelsen i Facebook gruppen, eller ved å sende epost til formann@arendalpistolklubb.no. Det er ikke tillatt å melde seg på to lag på samme kveld, men ledige plasser kan brukes. Møt presis, og vær effektiv under treningene slik at tiden benyttes beste mulig.

Det blir ikke utlån av klubbvåpen på lørdager, og det er foreløpig ikke forhåndspåmelding for lørdager.

OBS! Stuenshallen er fortsatt stengt, og dette gjelder også egentrening.

Reglene endrer seg ofte og uten forhåndsvarsel. Følg dermed med på www.arendal.kommune.no og www.arendalpistolklubb.no slik at du er oppdatert.