Reviderte APK vedtekter

Vi har blitt pålagt av NIF å lage en ny lov som er i henhold til NIFs lovnorm. Dette kan i prinsippet gjøres uten at det godkjennes av årsmøtet. Saken ble allikevel tatt opp på årsmøtet 11.2. 2020 og styret fikk fullmakt til å endre vår lov slik at den er i henhold til lovnormen. Når det er forskjell på vår lov og NIFs lov, så er det vi som må tilpasse oss til NIF. Endret tekst i lovnormen er markert med kursiv, slik at det blir enklere å se hva som var tilpasset APK, neste gang NIF trer en ny lovnorm over hodet på oss.

http://arendalpistolklubb.no/wp-content/uploads/2020/12/APK-vedtekter-29-12-2020.pdf

APK årsmøte 16.2.2021 er avlyst!

I henhold til de gjeldende koronatiltakene, så er det bare tillatt med maksimalt 10 personer på innendørs offentlige arrangementer. Det er ingen hensikt i å avholde et årsmøte med så få deltagere, og APK styret har derfor besluttet at årsmøte skal utsettes. NIF har gitt generell dispensasjon for alle klubber om at årsmøter kan utsettes, men at de må være avholdt innen 15. juni. Ny foreløpig dato for APK årsmøtet er 19.4.2021.