Klubbkveld 12. april 2023

Til onsdag 12. april kl. 18:00 inviteres det igjen til klubbkveld for alle klubbens medlemmer. Denne kvelden vil det være et innlegg om førstehjelp med fokus på skuddskader, og det vil bli servert mat og drikke. Ellers blir det tid til sosial omgang, der det også kan stilles spørsmål rundt våpensøknader og vedlegg kan fylles ut og stemples.

Håper vi sees!

NAIS 15. april er avlyst

Melder også om avlysning av klubbstevne i NAIS den 15. april på utebanen, da dette kolliderer med distriktsmesterskap i magnumfelt i Grimstad

Årsmøte 2022

Agenda, årsmelding, budsjett og regnskap til årsmøte 2022 er nå tilgjengelig under «Medlem –> Styret» eller ved å trykke her. Årsmøtet foregår som nevnt tidligere i møterom Bøtte på Sør Amfi tirsdag 14. februar 2023. Våpenkontoret starter foredrag om våpenrelaterte saker kl. 18:00, her vil det også bli mulighet til å stille spørsmål. Det er satt av èn time til dette, før vi setter igang det formelle årsmøte kl. 19:00.

Endring av dato for årsmøtet

Grunnet endring i terminlisten til ØIF har vi funnet det nødvendig å endre dato på årsmøtet for å kunne benytte oss av møterommet i Sør Amfi. Opprinnelig dato ble satt til onsdag 15.februar, denne er nå endret til tirsdag 14.februar kl 18:00. Programmet for øvrig er likt som tidligere annonsert med besøk av våpenkontoret før årsmøte settes kl 19:00. Saksliste og regnskap blir lagt ut på hjemmesiden etter 1. februar. Digitale kalendre skal være oppdatert med riktig dato.

Dato for årsmøte

Kalenderen for 2023 er snart klar, men dere kan allerede nå sette av datoen tirsdag 14. februar 2023 kl. 18:00 (endret fra opprinnelig dato 15.februar). Da arrangeres årsmøte, og vi får besøk av politiet. Etter den nye våpenloven/forskriften kom 1.juni 2021 er det blitt noen endringer som har ført til en del returer av våpensøknader, som fører til unødvendig lang behandlingstid. Våpenkontoret har derfor tilbyd seg å ta en gjennomgang av våpenrelaterte saker.

Om du skulle ønske å melde inn en sak for årsmøte, bes dette komme styret i hende senest 14 dager før, altså innen 1.februar kl. 18:00. Dette kan f.eks. sendes til formann@arendalpistolklubb.no

Vedlagt ligger bilde med en liten gjennomgang av våpenkontorets presentasjon. Mer informasjon om årsmøte kommer siden.

Klubbkveld på utebanen 8.november 2022

Vi inviterer til klubbkveld på utebanen til tirsdag klokken 1730. J&F måtte dessverre melde avbud angående utlån/testing av diverse håndvåpen, så vi endrer planen til å innby medlemmer til å ta med spesialvåpen og våpen i grov kaliber til testing for de medlemmer som ønsker det. Har du planer om å selge våpen kan dette være en gylden mulighet til å friste noen til å kjøpe, men det er ingen forutsetning at våpenet skal være til salgs. Klubben tilbyr gratis ammunisjon i 9mm og .38-kaliber, øvrig ammunisjon må våpeneier medbringe og avtale pris med de som ønsker å teste våpenet. Det blir rigget til med lys for sikker skyting.

Det blir servert gratis lapskaus og pølser. Ta med hørselvern og evt aktivitetsskjema (dette teller som aktivitet i klubben). Formann tar med stempel og kan underskrive vedlegg til våpensøknader for de som har behov for det.

Flytting av klubbkveld

Klubbkvelden som er satt opp onsdag 9. november kl. 18 er flyttet til tirsdag 8. november kl. 1730. Dette fordi vi får besøk av Jakt & Friluft som tar med en del våpen av forskjellige kaliber de har tilsalgs og som det vil være mulig å prøveskyte. Det er derfor nødvendig å arrangere klubbkvelden innenfor skytetidene på utebanen. Vi rigger til med lys, og det blir noe matservering.

Torsdagstreninger og Hurtigstevne avlyst!

Torsdag 22. september er vi dessverre nødt til å avlyse treningen i Stueneshallen, da Ugland arrangerer et større stevne over flere dager.

I uke 40 skal det vedlikeholdes og oppgraderes elektrisk hovedtavle og vi må dessverre avlyse skytingen hele denne uken. Det inkluderer åpent hurtigstevne FGMRSPSR som vi skulle arrangert 3. oktober.

Skyting i uke 39 foregår som normalt, og uke 41 er siste uke før nybegynnerkurs starter opp med praktisk skyting og disse vil bli prioritert.

Høstfelten 2022

Til søndag 11. september kl. 10 arrangerer vi Høstfelten med KM i SP og SR. Det blir også klubbmesterskap i Revolver og Militær. Siste påmelding kl. 14. Kiosken er åpen, vi tar vipps og kontanter.

Gode nyheter for de som ikke likte den lange bakken opp til standplass 7&8: den slipper du i år! For de som synes bakken var helt topp er det gode nyheter til dere også: det er en annen bakke dere skal opp i stedet. Pga hogst i området er det 6 helt nye standplasser i år. Løypa starter på toppen av bakken, slik at det er mulig å ta denne i rolig tempo.

Håper vi sees!

PS: Funksjonærskyting foregår lørdag fra klokken 12 og utover til maks klokken 18. Vi har fått dispensasjon fra kommuneoverlegen til dette.

🙂