Vi minner om at Stueneshallen og utebanen er stengt.

Vi har fått e-posten nedenfor fra kommunen. Den er sendt til alle foreninger i Arendal. Regner derfor med at det ikke er noen av våre medlemmer som har brutt forbudet. Legger den allikevel ut her slik at alle er advart.

«Grunnet den pågående korona-epidemien og regjeringens tiltak for å hindre spredning av viruset, er alle kommunale øvingslokaler, gymsaler, idrettshaller, svømmehaller, basseng og møtelokaler stengt. Dette i første omgang frem til og med 26.03.20.Det har likevel blitt observert folk i byggene våre på tross av at det er stengt. Vi presiserer derfor:Ingen har anledning til å oppholde seg disse stedene så lenge det er stengt. Brudd på dette vil medføre utestengelse på ubestemt tid.Riksadvokaten signaliserer at eventuelle brudd på smittevernloven som er straffesanksjonert vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten. Det samme gjelder andre lovbrudd som innebærer økt fare for spredning av viruset.»

Lukk meny