Våpensøknader

Det er ofte mange spørsmål rundt våpensøknader. Her er litt informasjon.

  • Som nybegynner kan du søke våpen etter å ha vært medlem i 6 måneder. Du må ha oppfylt minimumskravet til aktivitet, som er minst 10 treninger eller konkurranser.
  • Nybegynnere kan søke om opp til 4 våpen.

Aktivitet dokumenteres på aktivitetsskjemaet. Aktivitet i APK attesteres av skyteleder, eller stevneleder. Deltagelse på stevner arrangert av andre klubber, kan dokumenteres med resultatlister. Husk å også skrive dere inn i protokollen på banen.  Link til APK aktivitetsskjema

Du må dokumentere følgende (vedlegg til våpensøknaden):

Du kan kun ha et våpen til hvert bruksområde.

Skal det søkes om reservevåpen må aktivitet dokumenteres ( Logg inn på  app.skyting.no og print det ut).
Kravet til reservevåpen er at søkeren har deltatt på minimum 10 konkurranser det siste året, hvor 5 må være approberte stevner.

 

Her er mer informasjon fra Politiet: Søke om våpentillatelse

 

Treninger er avlyst og banene er stengt fra 5.3 til og med 25.3

Oppdatering 6.3. Kommunen har utvidet tiltakene. Alt er avlyst frem til og med 25.3. Ungdomsgruppen er avlyst ut mars. Dette gjelder også uorganiserte treninger og egentrening både inne og ute. Det vil si at utebanen og Stunenshallen er stengt.

Norgesfelten 13.3 er selvfølgelig avlyst. VM FG 22.3 er også avlyst.

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/smittesituasjonen-i-arendal/

Stuneshallen er åpen igjen

Vi har nå fått lov til å bruke Stuenshallen igjen.

Det er tillatt med 20 personer om gangen når det er faste aktiviteter. Treningene kan derfor gå tilnærmet som normalt. Stevner og kurs er ikke faste arrangementer, og der er det derfor maks 10 personer om gangen. Stevnene i Stuneshallen må derfor fortsatt avlyses.

For å unngå venting og trengsel, så innfører vi forhåndspåmelding. Dette gjøres som en meningsmåling i Facebook gruppen. Ny meningsmålingen blir lagt ut hver uke. Vi deler i inn kveldene i to lag, som hver får en og en halv times skytetid. De som ikke har Facebook kan melde seg på med SMS til 95231630 eller epost til formann@arendalpistolklubb.no.

Det er ikke tillatt å melde seg på to lag på samme kveld. Eventuelle ledige plasser kan allikevel benyttes.

Egentrening for de som har egen nøkkel er nå tillatt igjen. Dere er selv
ansvarlige for rengjøring og desinfeksjon av hender og berøringsflater. Sprit og papir er tilgjengelig i skivebua.

KURS 4.3.2021 er avlyst

Stuenshallen er stengt, og det ser ikke ut til at den blir gjenåpnet med det første. Vi har derfor ikke mulighet til å avholde kurset, og må derfor dessverre avlyse det kurset som skulle ha begynt 4.3.2021.

Utlån av klubbvåpen på utebanen avsluttes 13.2.2021

Vi kan nå bruke Stueneshallen igjen og denne ordningen blir derfor avsluttet. Siste lørdag med utlån er 13.2.2021. Dette er på utebanen fra 12 til 15.

Det er 5 klubbvåpen som er tilgjengelige for utlån. Maks 50 skudd per person dersom det blir kø. Det blir mulig å forhåndspåmelde seg via Facebook gruppen.

Reviderte APK vedtekter

Vi har blitt pålagt av NIF å lage en ny lov som er i henhold til NIFs lovnorm. Dette kan i prinsippet gjøres uten at det godkjennes av årsmøtet. Saken ble allikevel tatt opp på årsmøtet 11.2. 2020 og styret fikk fullmakt til å endre vår lov slik at den er i henhold til lovnormen. Når det er forskjell på vår lov og NIFs lov, så er det vi som må tilpasse oss til NIF. Endret tekst i lovnormen er markert med kursiv, slik at det blir enklere å se hva som var tilpasset APK, neste gang NIF trer en ny lovnorm over hodet på oss.

http://arendalpistolklubb.no/wp-content/uploads/2020/12/APK-vedtekter-29-12-2020.pdf

APK årsmøte 16.2.2021 er avlyst!

I henhold til de gjeldende koronatiltakene, så er det bare tillatt med maksimalt 10 personer på innendørs offentlige arrangementer. Det er ingen hensikt i å avholde et årsmøte med så få deltagere, og APK styret har derfor besluttet at årsmøte skal utsettes. NIF har gitt generell dispensasjon for alle klubber om at årsmøter kan utsettes, men at de må være avholdt innen 15. juni. Ny foreløpig dato for APK årsmøtet er 19.4.2021.

Sommeravslutning for ungdomsgruppa

Mandag hadde ungdomsgruppa sommeravslutning. Det var konkurranse, prøveskyting med litt forskjellige våpen og pizza.

Konkurransen var å komme nærmest 87 poeng med 20 skudd.
Det var Siv Anita og Jenny som kom nærmest med 88 poeng og valgte å dele førsteplassen. Premien var en stilig caps og t-shirt med APK logo

Siv Anita og Jenny med premiene

Revidert APK 2020 kalender

Revidert kalender er nå lagt ut i kalender mappen. Kalenderen er gyldig fra 8.6.2020. Kalenderen har ikke blitt tilbakevirkende oppdatert for endringer og avlysningene før 8.6.2020.

De åpne stevnene som ble avlyst på grunn av Covid19 blir ikke satt opp på nytt. De gjenværende åpne stevnene er beholdt i kalenderen, og vil bli gjennomført med de tilpasninger som de gjeldende smittevernreglene medfører. Det kan medføre redusert kapasitet på noen av stevnene.

Klubbstevnene som ble avlyst har blitt satt opp på nytt.

APK VM F og G er slått sammen og er flyttet til 28.9. Ungdomsgruppa har ferie denne dagen og vi kan derfor begynne 1700.

APK hurtig grov er flyttet til 14.12.

På grunn av at det forsvant så mange treninger i vår, er det nå lagt inn treninger i Stuneshallen på torsdager også i sommerferien.

De nye dugnads datoene er lagt inn.

T96 er lagt inn som en trening på utebanen 22.9. Dette blir kjørt som en trening med resultatføring. Ingen premiering eller startavgift. OBS! Det vil bare bli tid for et lag.

Pussekvelden er flyttet til onsdag 9.12 klokken 1800 i klubbhuset, slik at det frigjøres tid for APK hurtig grov stevnet.

Lukk meny