Oppdaterte koronatiltak 15.4

Det er bare så vidt en uke siden forrige gang vi lag ut oppdaterte Covid19 tiltak, men nå kommer det allerede nye.

NSFs særidrettslige koronavettregler (Oppdatert 15.4):

1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene.

2. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.

3. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).

4. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.

5. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.

6. Barn og unge som låner skytterstøtte av skumgummi (for eksempel Norma-støtten) av sin klubb på skytebanen må ha med et eget håndkle eller lignende de kan dekke skumgummien med mens de skyter.

Spesielle regler for APK utebane.

Det er 1 meter mellom standplassene. Alle 15 standplasser kan nå benyttes. Skytterne må gå inn og ut i den rekkefølgen de står i på standplassene. Det skal holdes 1 meter avstand.

Av hensyn til smittesporing, så må alle registrere seg i protokollen. Protokollen er på bordet i klubbhuset.

Dør skal stå åpen.

Det er ikke utlån av klubbvåpen på utebanen, eller forhåndspåmelding.

Spesielle regler i Stuenshallen:

Maksimalt 10 personer kan være tilstede samtidig. Ved organiserte treninger er det derfor maks 9 skyttere pluss skyteleder. Det skal holdes 1 meter avstand.

Skyteleder skal bruke maske og handsker.

Utlån av klubbvåpen er nå flyttet tilbake til Stueneshallen. For å fordele skytterne best mulig, og for å unngå venting, deles treningene på mandag og torsdag i to lag. Lag 1 på mandag skyter fra 19 til 2030, og lag 2 skyter fra 2030 til 22. Lag1 på torsdag skyter fra 1930 til 2100, og lag 2 skyter fra 2100 til 2230. Forhåndspåmelding gjøres i spørreundersøkelsen i Facebook gruppen, eller ved å sende epost til formann@arendalpistolklubb.no. Det er ikke tillatt å melde seg på to lag på samme kveld, men ledige plasser kan brukes. Møt presis!.

Egentrening er tillatt for de som har egen nøkkel.

Generelt:

Reglene endrer seg ofte og uten forhåndsvarsel. Følg dermed med på www.arendal.kommune.no og www.arendalpistolklubb.no slik at du er oppdatert.

APK kontingent og medlemskort

Kontingenten til APK fastsettes av årsmøtet. På grunn av at årsmøtet er utsatt til 19.5, så har det ikke blitt sendt ut krav om kontingent innbetaling. Planlagt tidspunkt for utsendelse er begynnelsen på juni. Kontingent kravet sendes ut som giroer i posten. Medlemskort står på giroblanketten.

APK årsmøte på Teams 19.5 klokken 18

På grunn av Covid19 er det vanskelig å få organisert et fysisk årsmøte. APK årsmøtet blir derfor på Teams.Tilkobling til Teams er mulig både fra PC og smarttelefon. Det er også mulig å ringe inn med telefon, men en vil da bare få lyden fra møtet. Link og telefonnummer for tilkobling vil bli lagt ut senere. Årsmøtepapirer vil også bli lagt ut senere. Frist for innsending av saker til årsmøtet er 6.5

Oppdaterte koronatiltak og utlån av klubbvåpen på utebanen.

NSFs særidrettslige koronavettregler (Oppdatert 6.4):

  1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene.
  2. Det skal til enhver tid være minimum 2m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
  3. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
  4. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
  5. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.
  6. Barn og unge som låner skytterstøtte av skumgummi (for eksempel Norma-støtten) av sin klubb på skytebanen må ha med et eget håndkle eller lignende de kan dekke skumgummien med mens de skyter.

Spesielle regler for APK utebane.

Det er 2 meter mellom standplassene. Annenhver standplass må derfor stå tom, og maksimalt 8 skyttere kan dermed være på banen samtidig. Skytterne må gå inn og ut i den rekkefølgen de står i på standplassene.

Av hensyn til smittesporing, så må alle registrere seg i protokollen. Protokollen er på bordet i klubbhuset.

Det er sprit og handsker i klubbhuset. Skyteleder skal bruke maske og handsker.

Dør skal være åpen.

Det blir utlån av klubbvåpen på tirsdag og torsdag, fra klokken 17 til 19. 5 klubbpistoler vil være tilgjengelig for utlån. For å fordele skytterne best mulig, og for å unngå venting, deles treningene på tirsdag og torsdag i to lag. Lag 1 skyter fra 17 til 18, og lag 2 skyter fra 18 til 19. Forhåndspåmelding gjøres i spørreundersøkelsen i Facebook gruppen, eller ved å sende epost til formann@arendalpistolklubb.no. Det er ikke tillatt å melde seg på to lag på samme kveld, men ledige plasser kan brukes. Møt presis, og vær effektiv under treningene slik at tiden benyttes beste mulig.

Det blir ikke utlån av klubbvåpen på lørdager, og det er foreløpig ikke forhåndspåmelding for lørdager.

OBS! Stuenshallen er fortsatt stengt, og dette gjelder også egentrening.

Reglene endrer seg ofte og uten forhåndsvarsel. Følg dermed med på www.arendal.kommune.no og www.arendalpistolklubb.no slik at du er oppdatert.

Utebanen er åpen fra og med 20.3

Arendal kommune har nettopp annonsert nye og litt lettere regler.

«Idretts- og fritidsaktiviteterDet er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for voksne over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Toppidretten følger nasjonale regler.

Utendørs organisert trening for voksne over 20 år skal begrenses til maksimalt ti personer med til enhver tid minst to meters avstand. «

Vi kan dermed ta i bruk utebanen igjen fra og med 20.3. Det er 2 meter mellom standplassene. Annenhver standplass må derfor stå tom, og maksimal 8 kan dermed være på banen samtidig. Skytterne må gå inn og ut i den rekkefølgen de står i på standplassene. OBS! Stuenshallen er fortsatt stengt.

Våpensøknader

Det er ofte mange spørsmål rundt våpensøknader. Her er litt informasjon ..

  • Som nybegynner kan du søke våpen etter å ha vært medlem i 6 måneder. Du må ha oppfylt minimumskravet til aktivitet.
  • Nybegynnere kan søke om opp til 4 våpen.

Du må dokumentere følgende (vedlegg til våpensøknaden):

Du kan kun ha et våpen til hvert bruksområde.

Skal det søkes om reservevåpen må aktivitet dokumenteres ( Logg inn på minidrett.no og print det ut).
Kravet til reservevåpen er at søkeren har deltatt på minimum 10 konkurranser det siste året, hvor 5 må være approberte stevner.

 

Her er mer informasjon fra Politiet: Søke om våpentillatelse

 

Treninger er avlyst og banene er stengt fra 5.3 til og med 25.3

Oppdatering 6.3. Kommunen har utvidet tiltakene. Alt er avlyst frem til og med 25.3. Ungdomsgruppen er avlyst ut mars. Dette gjelder også uorganiserte treninger og egentrening både inne og ute. Det vil si at utebanen og Stunenshallen er stengt.

Norgesfelten 13.3 er selvfølgelig avlyst. VM FG 22.3 er også avlyst.

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/smittesituasjonen-i-arendal/

Stuneshallen er åpen igjen

Vi har nå fått lov til å bruke Stuenshallen igjen.

Det er tillatt med 20 personer om gangen når det er faste aktiviteter. Treningene kan derfor gå tilnærmet som normalt. Stevner og kurs er ikke faste arrangementer, og der er det derfor maks 10 personer om gangen. Stevnene i Stuneshallen må derfor fortsatt avlyses.

For å unngå venting og trengsel, så innfører vi forhåndspåmelding. Dette gjøres som en meningsmåling i Facebook gruppen. Ny meningsmålingen blir lagt ut hver uke. Vi deler i inn kveldene i to lag, som hver får en og en halv times skytetid. De som ikke har Facebook kan melde seg på med SMS til 95231630 eller epost til formann@arendalpistolklubb.no.

Det er ikke tillatt å melde seg på to lag på samme kveld. Eventuelle ledige plasser kan allikevel benyttes.

Egentrening for de som har egen nøkkel er nå tillatt igjen. Dere er selv
ansvarlige for rengjøring og desinfeksjon av hender og berøringsflater. Sprit og papir er tilgjengelig i skivebua.

KURS 4.3.2021 er avlyst

Stuenshallen er stengt, og det ser ikke ut til at den blir gjenåpnet med det første. Vi har derfor ikke mulighet til å avholde kurset, og må derfor dessverre avlyse det kurset som skulle ha begynt 4.3.2021.

Utlån av klubbvåpen på utebanen avsluttes 13.2.2021

Vi kan nå bruke Stueneshallen igjen og denne ordningen blir derfor avsluttet. Siste lørdag med utlån er 13.2.2021. Dette er på utebanen fra 12 til 15.

Det er 5 klubbvåpen som er tilgjengelige for utlån. Maks 50 skudd per person dersom det blir kø. Det blir mulig å forhåndspåmelde seg via Facebook gruppen.

Lukk meny