Styret

Formann:  Martin Meltzer
Nestformann:  Kim A. Larsen
Sekretær:  Yngve Storbrua
Kasserer: Morten Krystad
Styremedlem 1: Line Olsen
SWS representant:  Morten M. Nielsen
Materialforvalter:  Zoran Vojnovic

Annet

Varamedlem 1: Ragnar Seljåsen
Varamedlem 2: Malene
Utdanningskontakt:  Martin Meltzer
Ungdomkontakt 1 Malene
Ungdomskontakt 2  Alastair Collin
Kvinnekontakt Linn Therese Larsen
Banemester Stueneshallen Erik Øiestad
Revisor: Siri-Ann Rekdal

Valgkomite

Geir Øia
Endre Mogen
Rolf Inge Guttormsen

Æresmedlemmer

Wilhelm Tvedt-Gundersen
Harald Tvedt
Helge Svendsen
John Arvid Kristensen
Arvid Knutsen
Ole Haldor Pedersen
Jan Myre
Knut Sissener

Kontaktinfo

Arendal Pistolklubb
Postboks 1678 Stoa
4857 Arendal
formann@arendalpistolklubb.no
ungdomsgruppa@arendalpistolklubb.no

Bankkonto

2895.05.05569 Arendal og Omegns Sparekasse

Organisasjonsnummer

9 8 8  1 6 2  0 9 4

 

Kontingent

Medlem voksen 700,-
Medlem ungdom (Under 18) 350,-
Sidemedlemskap 350,-
Styremedlem/skyteleder 100,-
South Coast Desperados 350,-

Lukk meny