Styret

Formann:  Martin Meltzer
Nestformann:  Morten Krystad
Sekretær:  Sigve Nodeland
Kasserer: Morten Krystad
Styremedlem 1: Hilde Mari Olsen
SWS representant:  Morten M. Nielsen
Materialforvalter:  Zoran Vojnovic

Annet

Varamedlem 1: Ragnar Seljåsen
Varamedlem 2: Nicolay Dannevig
Utdanningskontakt:  Martin Meltzer
Ungdomkontakt 1 Kim A Larsen
Ungdomskontakt 2 Malene Nygård
Kvinnekontakt Linn Therese Larsen
Banemester Stueneshallen Erik Øiestad
Revisor: Siri-Ann Rekdal

Valgkomite

Ole Richard Nipedal
Yngve Storbrua
Geir Øia

Æresmedlemmer

Wilhelm Tvedt-Gundersen
Harald Tvedt
Helge Svendsen
John Arvid Kristensen
Arvid Knutsen
Ole Haldor Pedersen
Jan Myre
Knut Sissener

Kontaktinfo

Arendal Pistolklubb
Postboks 1678 Stoa
4857 Arendal
formann@arendalpistolklubb.no
ungdomsgruppa@arendalpistolklubb.no

Bankkonto

2895.05.05569 Arendal og Omegns Sparekasse

Organisasjonsnummer

9 8 8  1 6 2  0 9 4

Lukk meny