Revidert APK 2020 kalender

Revidert kalender er nå lagt ut i kalender mappen. Kalenderen er gyldig fra 8.6.2020. Kalenderen har ikke blitt tilbakevirkende oppdatert for endringer og avlysningene før 8.6.2020.

De åpne stevnene som ble avlyst på grunn av Covid19 blir ikke satt opp på nytt. De gjenværende åpne stevnene er beholdt i kalenderen, og vil bli gjennomført med de tilpasninger som de gjeldende smittevernreglene medfører. Det kan medføre redusert kapasitet på noen av stevnene.

Klubbstevnene som ble avlyst har blitt satt opp på nytt.

APK VM F og G er slått sammen og er flyttet til 28.9. Ungdomsgruppa har ferie denne dagen og vi kan derfor begynne 1700.

APK hurtig grov er flyttet til 14.12.

På grunn av at det forsvant så mange treninger i vår, er det nå lagt inn treninger i Stuneshallen på torsdager også i sommerferien.

De nye dugnads datoene er lagt inn.

T96 er lagt inn som en trening på utebanen 22.9. Dette blir kjørt som en trening med resultatføring. Ingen premiering eller startavgift. OBS! Det vil bare bli tid for et lag.

Pussekvelden er flyttet til onsdag 9.12 klokken 1800 i klubbhuset, slik at det frigjøres tid for APK hurtig grov stevnet.

APK kontingent 2020

Giroer for APK medlemskap ble sendt ut i april, men det er fortsatt ca 80 som ikke har betalt.

Kontingent kan betales til konto 2895 05 05569 eller med VIPPS til nr 54 12 29.
Merk innbetalingen med kontingent og navnet på personen det betales for.

Priser 2020:
Hovedmedlem 650
Ungdom under 18 300
Styremedlem, skyteleder 100
Hovedmedlem i annen klubb, men ikke i SCD 325
SCD 325

Husk å melde fra til APK ved adresseendringer.
Dette kan gjøres ved å logge seg på https://minidrett.nif.no/ eller ved å sende epost til formann@arendalpistolklubb.no.

Oppdaterte koronatiltak i Stueneshallen

Fra og med torsdag 14.5.2020 så blir det treninger med utleie av våpen i Stueshallen. Tider er som tidligere fra 19 på mandager og 1930 på torsdager.


Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:

 • Arrangementer kan avholdes utendørs og innendørs for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
 • Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
 • Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
 • Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.

NSFs særidrettslige koronavettregler:

 1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene, herunder sørge for deltagerlister over alle som er tilstede.
 2. Hvis ikke punkt 1 kan oppfylles, kan det maksimum være 5 personer samlet i gruppe.
 3. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
 4. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
 5. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
 6. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.

Spesielle koronaregler for APKs treninger i Stueneshallen

Arendal kommune har disse reglene, og de må vi følge:

«Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst 1 meters avstand. Dette gjelder både ute og innendørs. Kommunen åpner idrettshallene igjen for at lag og foreninger kan ta i bruk sine treningstider. Gymsalene er inntil videre stengt. Det er en forutsetning at foreningen selv utfører renhold av håndtak og andre kontaktflater, samt toaletter etter bruk. Foreningen må selv holde antibac og annet rengjøringsmiddel. Garderobene holdes fortsatt stengt.»

Det er hansker, flaske med antibac for overflater, og papir tilgjengelig. Mer vil bli kjøpt inn ved behov. Dette brukes for desinfeksjon av klubbvåpen før utlån, og mellom hver skytter. Skyeteleder må desinfisere dørhåndtak før treningen starter.

Blinker henges opp og skiftes av skyteleder som har på seg hansker.

Handtering av varer i kiosken og kaffemaskinen gjøres kun av skyteleder.

Skyttere må ha med eget verneutstyr. Utlåns verneutstyr kan brukes i nødsfall, men må desinfiseres først.

Skyteleder skal registrere hvem som er tilstede i protokollen, slik at vi har en oversikt over hvem som har vært tilstede.

Det er kun de som skyter, trener og skyteleder som skal oppholde seg på banen. Ved kø må de som venter sitte på gangen eller ute. Blir det kø, så må de som skyter være effektive slik at de som venter også får skutt.

Revidert 19.8.2020.

Oppdaterte koronaregler 7.5.2020

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:

 • Arrangementer kan avholdes utendørs og innendørs for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
 • Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
 • Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
 • Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.

NSFs særidrettslige koronavettregler:

 1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene, herunder sørge for deltagerlister over alle som er tilstede.
 2. Hvis ikke punkt 1 kan oppfylles, kan det maksimum være 5 personer samlet i gruppe.
 3. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
 4. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
 5. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
 6. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.

Spesielle koronaregler for APKs utebane på Saltrød:

Husk å skrive dere inn i protokollen slik at vi har en oversikt over hvem som har vært tilstede.

På grunn av at standplassen er smal, så må skytterne gå inn og ut i den samme rekkefølgen de står i på standplassene.

Blir det kø, så må de som skyter være effektive slik at de som venter også får skutt.

Det er engangshansker og sprit for desinfisering i klubbhuset. Bord på standplass desinfiseres mellom hver skytter. Det er skytternes eget ansvar at dette gjøres.

Det tas forbehold om at det kan komme endringer på kort varsel. Følg med på hjemmesiden slik at du er oppdatert.

Inntil videre blir det ikke organiserte treninger med utleie av våpen.

APK årsmøte 2019

Klubbhuset 11.2.2020 klokken 1800.

Årsmøtet er åpen for alle medlemmer i APK. Det er ingen
påmelding til årsmøtet.

Frist for forslag til årsmøtet er 28.1.2020

Lukk meny