På grunn av koronaviruset er alle våre treninger og arangementer avlyst!

Begynnerkurset, stevner, og treninger er avlyst med øyeblikkelig virkning.
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/

22.03.2020 Oppdatert informasjon fra NSF om hva som omfattes av forbudet, og hvordan det skal tolkes. https://www.skyting.no/2020/03/20/vi-ma-ta-ansvar/

Oppdatert informasjon mottatt på e-post 13.3.2020:
Stenging av kommunale anlegg
Dette gjelder alle kommunale øvingslokaler, gymsaler, idrettshaller, svømmehaller, basseng, møtelokaler samt kafeen på Lunderød idrettshus, storsalen på Stinta skole og skytebanen i Stueneshallen.
Denne første stengingen gjelder frem til 26. mars, i første omgang. Jeg tror dere skal forberede dere på at dette kan bli forlenget, men jeg skal prøve å holde dere oppdatert. Følg også med på kommunens hjemmeside. Der ligger det hele tiden oppdatering om situasjonen. http:// https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/arrangementer-og-aktiviteter/

Lukk meny