APK Covid 19 oppdatering

Oppdatert 14.1.2022

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/?fbclid=IwAR38z11zbzvXV7TsH09UnnnNQBBYjQn0hcsQXmrHJq2T2RRnJS-6fqFjOzc

«Organisert idretts og fritidsaktiviteter. Voksne over 20 år: Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.»

Forutsatt at vi ikke blir for intense, så kan vi dermed begynne med treninger i Stueneshallen igjen. Det var relativt begrenset oppmøte før nedstengningen, og vi innfører derfor foreløpig ikke forhåndspåmelding.

På utebanen er vi tilbake til normalen, og kan ha like lite/mye kontakt som før.

Første organiserte trening i Stuneshallen blir 17.1. Denne dagen er det oppført «Covid19 skyting» i kalenderen. Dette er normal trening, men  uten skyting av program, slik at rust kan løsnes fra våpnene og Covid 19 stress kan løsnes fra skyttere. Ugland SL hadde bestilt skytebanen for et arrangement 20.1 og det står derfor at Stueneshallen er stengt i kalenderen. Dette arrangementet er avlyst og vi kan dermed ha trening 20.1 allikevel.  

Det er egne regler for ungdom. Ungdomsgruppa varsler de berørte om hvilke regler som gjelder og om det er trening eller ikke. 

Lukk meny