APK Covid 19 oppdatering

Oppdatert 14.1.2022

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/?fbclid=IwAR38z11zbzvXV7TsH09UnnnNQBBYjQn0hcsQXmrHJq2T2RRnJS-6fqFjOzc

«Organisert idretts og fritidsaktiviteter. Voksne over 20 år: Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.»

Forutsatt at vi ikke blir for intense, så kan vi dermed begynne med treninger i Stueneshallen igjen. Det var relativt begrenset oppmøte før nedstengningen, og vi innfører derfor foreløpig ikke forhåndspåmelding.

På utebanen er vi tilbake til normalen, og kan ha like lite/mye kontakt som før.

Første organiserte trening i Stuneshallen blir 17.1. Denne dagen er det oppført «Covid19 skyting» i kalenderen. Dette er normal trening, men  uten skyting av program, slik at rust kan løsnes fra våpnene og Covid 19 stress kan løsnes fra skyttere. Ugland SL hadde bestilt skytebanen for et arrangement 20.1 og det står derfor at Stueneshallen er stengt i kalenderen. Dette arrangementet er avlyst og vi kan dermed ha trening 20.1 allikevel.  

Det er egne regler for ungdom. Ungdomsgruppa varsler de berørte om hvilke regler som gjelder og om det er trening eller ikke. 

Påminnelse om APK kontingent

Giro med APK kontingent til alle medlemmer i APK ble postlagt 11.6.2021. Giroene har nå forfalt, men det er fortsatt ca 40 % som ikke har betalt kontingenten. Vi minner derfor om at at betaling av kontingenten er en forutsetning for fortsatt medlemskap i APK, og at medlemskap i APK er en forutsetning for å kunne beholde våpen som er kjøpt med skyting i APK som behov.

Dersom manglende betaling, skyldes at dere ønsker å melde dere ut, så send epost til formann@arendalpistolklubb.no Da slipper vi å bruke tid og penger på å sende purringer, og dere slipper å bli mast på.

Våre adresselister blir automatisk vasket mot folkeregisteret, men det er ikke sikkert at folkeregisteret er oppdatert eller riktig. Giroer kan derfor ha blitt sendt til feil adresse. Send epost til formann@arendalpistolklubb.no dersom du ikke har fått giro.

De som ikke har gitt beskjed om utmelding, eller har betalt, vil etter hvert bli tilsendt en purring der det blir lagt til 50 kroner i gebyr.

Kontingent kan også betales med Vips til 54 12 29. APK kontingent er 700,- for voksne. Kontingent for de under 18, sidemedlemmer, og SCD medlemmer er 350,-

APK treningstider 28.6 til og med 23.8.

Fra og med 28.6 blir det organiserte treninger i Stueneshalen bare på mandager. Dette er fra 1900 til 2030. Dette er for at de som har vakter skal få anledning til å ha litt fri, og på grunn av at det normalt er lite oppmøte på treningene om sommeren.

OBS! Dette medfører at det ikke er trening 26.8. Fra og med 30.8 er vi tilbake til normal timeplan.

Ordningen med forhåndspåmelding avsluttes

Oppdaterte råd angående idrett 20.6.2021. «Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 30 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.» Fra og med nå, blir det derfor ikke forhåndspåmelding til våre treninger.

Lukk meny