KORONATILTAK APK HØSTFELT 6.9.2020

Antall deltagere, tilskuere, og funksjonærer er maksimalt 200. Funksjonærer og deltagere har første prioritet dersom det er mange fremmøtte.

Deltagere blir automatisk registrert siden de kommer på resultatlisten. APK fører manskapsliste over funksjonærene. Tilskuere må si fra i påmeldingen, slik at de kan føres opp på listen over tilskuere.

1 meter regelen gjelder under hele stevnet.

Påmelding og kiosk er flyttet ut til standplassen, slik at det kan holdes 1 meter avstand.

For å kunne overholde 1 meter regelen, blir lagene delt i to grupper ved skyting. Skytter 1, 3, 5, og 7 skyter i en gruppe. Skytter 2, 4, og 6 skyter i en gruppe. Anvisning og resultatføring er felles for begge gruppene.

På standplass 9 har liggende blitt erstattet med sittende.

Resultatlisten transporteres i en plastpose slik at deltagerne ikke behøver å ta i resultalisten. Skytter 1 transporterer plastposen gjennom hele løypa.

Alle blinker er svarte. Lappere får utdelt egne remser med svart og hvite lapper slik at de ikke må dele. Dersom deltagerne ønsker å hjelpe til med lappingen, så kan de også få egne remser med lapper.

Det er sprit og handsker i påmelding, kiosk, og på alle standplasser.

Klubbhuset står åpent, og kan benyttes på eget ansvar. Hvis været tillater det, så bør klubbhuset helst ikke brukes. 

Lukk meny