Oppmykning av koronareglene

Følgende koronavettregler gjelder for NSFs klubber og klubbmedlemmer:
(Reglene vil kunne bli justert når NIF offentliggjør de generelle reglene senest 2. april.)
Reglene gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner, herunder klubbhus og fellesområder.

  1. Konkurranser/stevner er forbudt.
  2. Klubber som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholdes seg til kommunale bestemmelser.
  3. Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.
  4. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene. Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.
  5. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også klubbvåpen.
  6. Det er inntil forholdet er avklart med FHI, kun tillatt å benytte egne skytematter ved liggende skyting.
  7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.

Spesielle koronaregler for APKs utebane på Saltrød:
Banen gjenåpnes fra og med 2.4.2020 klokken 1500.
Hver tredje standplass kan brukes. Dette gir en kapasitet på maks 5.
På grunn av at standplassen er smal, så må skytterne gå inn og ut i den samme rekkefølgen de står i på standplassene.
Blir det kø, så må de som skyter være effektive slik at de som venter også får skutt.
Det er engangshansker og sprit for desinfisering i klubbhuset. Bord på standplass desinfiseres mellom hver skytter. Det er skytternes eget ansvar at dette gjøres.
Det tas forbehold om at det kan komme endringer på kort varsel. Følg med på hjemmesiden slik at du er oppdatert.

Spesielle koronaregler for Stueneshallen:
Stueneshallen er foreløpig stengt, og APKs nøkkelkort er sperret.
Vi venter på ny informasjon fra kommunen.

Generelt:
Stevner er fortsatt avlyst.
Inntil videre blir det ikke organiserte treninger med utleie av våpen.
Kurset er fortsatt utsatt på ubestemt tid.

På grunn av koronaviruset er alle våre treninger og arangementer avlyst!

Begynnerkurset, stevner, og treninger er avlyst med øyeblikkelig virkning.
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/

22.03.2020 Oppdatert informasjon fra NSF om hva som omfattes av forbudet, og hvordan det skal tolkes. https://www.skyting.no/2020/03/20/vi-ma-ta-ansvar/

Oppdatert informasjon mottatt på e-post 13.3.2020:
Stenging av kommunale anlegg
Dette gjelder alle kommunale øvingslokaler, gymsaler, idrettshaller, svømmehaller, basseng, møtelokaler samt kafeen på Lunderød idrettshus, storsalen på Stinta skole og skytebanen i Stueneshallen.
Denne første stengingen gjelder frem til 26. mars, i første omgang. Jeg tror dere skal forberede dere på at dette kan bli forlenget, men jeg skal prøve å holde dere oppdatert. Følg også med på kommunens hjemmeside. Der ligger det hele tiden oppdatering om situasjonen. http:// https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/arrangementer-og-aktiviteter/

Vi minner om at Stueneshallen og utebanen er stengt.

Vi har fått e-posten nedenfor fra kommunen. Den er sendt til alle foreninger i Arendal. Regner derfor med at det ikke er noen av våre medlemmer som har brutt forbudet. Legger den allikevel ut her slik at alle er advart.

«Grunnet den pågående korona-epidemien og regjeringens tiltak for å hindre spredning av viruset, er alle kommunale øvingslokaler, gymsaler, idrettshaller, svømmehaller, basseng og møtelokaler stengt. Dette i første omgang frem til og med 26.03.20.Det har likevel blitt observert folk i byggene våre på tross av at det er stengt. Vi presiserer derfor:Ingen har anledning til å oppholde seg disse stedene så lenge det er stengt. Brudd på dette vil medføre utestengelse på ubestemt tid.Riksadvokaten signaliserer at eventuelle brudd på smittevernloven som er straffesanksjonert vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten. Det samme gjelder andre lovbrudd som innebærer økt fare for spredning av viruset.»

PISTOLKURS FOR UNGDOM ER UTSATT!

Kurset er dessverre utsatt på grunn av korona viruset. Nytt kurs blir annonsert senere.

TEORI, fredag 13.03.2020
Kl. 1800
Sted: Utebanen, Lettmetallsvingen

SKYTING, søndag 15.03.2020
Kl. 1200 – 1500
Sted: Innebanen, Stuenes hallen

SKYTING, mandag 16.03.2020
Kl. 1700 – 1900
Sted: Innebanen, Stuenes hallen

Ta med:
– Penn og papir for notater
– Godkjenning fra foresatt(e)/verge(r)

Pris, 500,- (inkluderer kurset og medlemkontingent ut 2020)

Send e-post til ungdomsgruppa@arendalpistolklubb.no for forhåndspåmelding og eventuelle spørsmål.

APK årsmøte 2019

Klubbhuset 11.2.2020 klokken 1800.

Årsmøtet er åpen for alle medlemmer i APK. Det er ingen
påmelding til årsmøtet.

Frist for forslag til årsmøtet er 28.1.2020

  • 1
  • 2
Lukk meny