Påminnelse om APK kontingent

Giro med APK kontingent til alle medlemmer i APK ble postlagt 11.6.2021. Giroene har nå forfalt, men det er fortsatt ca 40 % som ikke har betalt kontingenten. Vi minner derfor om at at betaling av kontingenten er en forutsetning for fortsatt medlemskap i APK, og at medlemskap i APK er en forutsetning for å kunne beholde våpen som er kjøpt med skyting i APK som behov.

Dersom manglende betaling, skyldes at dere ønsker å melde dere ut, så send epost til formann@arendalpistolklubb.no Da slipper vi å bruke tid og penger på å sende purringer, og dere slipper å bli mast på.

Våre adresselister blir automatisk vasket mot folkeregisteret, men det er ikke sikkert at folkeregisteret er oppdatert eller riktig. Giroer kan derfor ha blitt sendt til feil adresse. Send epost til formann@arendalpistolklubb.no dersom du ikke har fått giro.

De som ikke har gitt beskjed om utmelding, eller har betalt, vil etter hvert bli tilsendt en purring der det blir lagt til 50 kroner i gebyr.

Kontingent kan også betales med Vips til 54 12 29. APK kontingent er 700,- for voksne. Kontingent for de under 18, sidemedlemmer, og SCD medlemmer er 350,-

Teorikveld på begynnerkurs 14.10 er flyttet til Sør Amfi

På grunn av at det blir så mange deltagere på begynnerkurset, så er teorikvelden 14.10 flyttet til Sør Amfi. Tidspunkt er uendret og er fortsatt klokken 1800. Møt helst litt før, da det tar tid å få registrert alle deltagerne.
Vi er på møterom Rundvandt og Airball (rom 204 og 205). Plasseringen til Sør Amfi bør være kjent for de fleste etter Covid-19 vaksineringene, men i tilfellet noen ikke har vært der så er adressen Østensbuveien 82, 4848 Arendal.

Begynnerkurs 14.10.2021 er fult

Alle de 30 plassene på kurset er nå opptatt.

Send epost til formann@arendalpistolklubb.no for å komme på venteliste. Dersom påmeldte ikke gir beskjed om at de ikke kommer, så vet vi ikke dette før kurset faktisk starter. De første på ventelisten må derfor møte opp ved kursstart i håp om at de får plass.

Tidspunkt for neste kurs blir bestemt i desember og det vil bli annonsert her så snart det er bestemt. Vi regner med at det blir i mars 2022.

APK treningstider 28.6 til og med 23.8.

Fra og med 28.6 blir det organiserte treninger i Stueneshalen bare på mandager. Dette er fra 1900 til 2030. Dette er for at de som har vakter skal få anledning til å ha litt fri, og på grunn av at det normalt er lite oppmøte på treningene om sommeren.

OBS! Dette medfører at det ikke er trening 26.8. Fra og med 30.8 er vi tilbake til normal timeplan.

Ordningen med forhåndspåmelding avsluttes

Oppdaterte råd angående idrett 20.6.2021. «Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 30 personer. Det stilles ikke lenger krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.» Fra og med nå, blir det derfor ikke forhåndspåmelding til våre treninger.

Lukk meny